Semiratoo

24 teksty – auto­rem jest Se­mira­too.

... krys­ta­lizac­ja mys­li zużywa więcej ener­gii niż jej jest w łyżce kryształków cuk­ru ... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 25 marca 2010, 13:02

... gdy­by kro­wy miały skrzydła to ... pa­raso­le mają za de­likatną kon­struk­cję !!! ... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 marca 2010, 11:54

... zaufa­nie - kończy się kiedy sam zaczy­nasz kłamać ... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 20 marca 2010, 16:26

...dlacze­go wy­mieniejąc cno­ty - Wiarę, Nadzieję i Miłość, po­minięto czwartą - Prawdę ???... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 19 marca 2010, 08:35

jed­nym słowem zep­su­jesz to, cze­go nie bedziesz pot­ra­fił nap­ra­wić wielo­ma rozmowami 

myśl
zebrała 18 fiszek • 18 marca 2010, 08:37

... węzeł gor­dyj­ski nie gwa­ran­tu­je trwałos­ci związku ... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 marca 2010, 08:57

... wiel­kości człowieka nie poz­na­jemy po roz­mia­rze bu­ta , którym nas kop­nie ... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 12 marca 2010, 10:25

...mówi się, że "myśle­nie ma przyszłość" - cieka­we czyją, me­nela czy mi­lione­ra ? ... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 marca 2010, 14:07

... czy­tając myśli - człowiek myśli , że autor myśli myśli ... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 marca 2010, 18:35

... nieważne co pi­jesz, jak prze­sadzisz i tak masz ka­ca ... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 marca 2010, 09:31
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Semiratoo

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność